Tristan Tzara

(1896–1963)


Hang

(Glas)


Kidőlt-bedőlt fal

Téged kérdez a dal

Hogy lehet hogy még

Hogy még élni akar


A bájos, szőke Lia

Hogy nem leng fenn, kötélen

Érett körteképpen

Már tegnap este óta


Kutyák ugattak volna

A házsorunkon végig

És gyűlt volna a nép

Hogy lássa halvány testét


Kiáltoztak volna:

„Vigyázz, le ne essen!”

De zörrent volna záram

Hogy senki be ne lessen


Leszedtem volna akkor

Magas létrára állva

Akár egy érett körtét

Mint szívem halott hölgyét

Hadd nyugodjék egy szépen vetett ágyban.A város szélén

(La marginea oraşului)


Csontváz leng a hűvös, dús bozótban,

S hogy fúj a szél, fogsora összekoccan

Barátom, mi fütyül a csontjaid közt?

Furcsa dalt zümmög a szél s a kenderkötél


Szíved síró árnyék már csupán

Ha látnak, elfutnak a farkasok s gyűlnek a lepkék

Beröppennek szemed üregébe, mély virágkehelybe,

S finom szárnyakon rebben az éj is el.


A szív húrjai ha megzendülnek

Rajtuk láthatatlan vonók hegedülnek:

Lovak nyerítenek a szélmalmok körül, ledűlnek,

Kialszanak a bárányok, de őrangyalként ülnek…


A tébolydából megszöknek a sikolyok

Mint szelíd kígyók nyitva maradt ládákból

Lelkem kihűlt kemencéjében őrizlek,

Fehér vagy, akár egy vadászsólyom hallgatása.


– Oszlopsorba akarsz zárni engem, imádjon a nép,

Téli rózsát nevelnél belőlem

Fohászaidban meg tömör szikla lennék

Nyári éjszakákon apró házak kertje…


Hattyúpárnákon altatlak el,

Simogatlak, mint egy tiszta tó.

A gyümölcsillatú, finom csontvázat kidobtam,

Bögrékben virágok fénye: ez az altató.Vasárnap

(Duminecă)


A szél felzokog a kéményekben, búsan, mint egy egész árvaház.

Köss ki nálam úgy, ahogy a bozótban egy bárka

Szavaid legyenek hófehér ágyak egy kórteremben

Ott sírhatsz zavartalanul, igen, ott minden birsalma- és fenyőillatú.


Mesélj messzi országokról és kiváncsi emberekről

Mesélj nekem a papagájok szigetéről

A lelkem vidám és csodálkozó,

Akár egy kórházból épp távozó barát.


Hangodban idős, jóságos nénik ülnek

Kezed úgy simítja mellkasom, akár egy patak

Lelked menazsériáját figyelem

Hogy moccannak benne kedves háziállatok.


A hídon könyököl egy férfi, gondtalan fütyül a vízbe

Meleg van és jókedv, mint az esztenán, tavasszal

A hangod altat – kisgyerek ringathat így egy játékelefántot

Csöndes minden, mint amikor lovak isznak lenn a kútnál.


Hosszú sorban vonulnak a lányok el az utcán

Mindenik tekintetében ott az otthon

Egy-két húg és ünnepi ebédek

Az ablakokban tarka virágcserepekkel.


A folyosókat átjárja a hideg alkonyatkor

Mint egy hosszú kígyó húzza farkát át a tájon

A tó vizén most látszanak a varratok

Felszínre jönnek a vízbefúltak – elültek a vadkacsák.


A szomszédban egy lány épp útra készül:

Közömbös atyai csók a homlokán; fülében erkölcsi intelem.

Összezár a víztükör: mint kolostorkapu egy novícia mögött.

A bugyborékolás a vízbefúlt nyomában megriaszt pár békát –

kissé elhallgatnak.

Most mennem kell. Egy költő vár reám, ki szomorú és tehetségtelen.Kétségek

(Îndoieli)


– A régi álmot elővettem dobozából

Te is így kapod elő a kalapod a sokgombos ruhádhoz

Így emeled ki a nyulat tarisznyádból, fülönfogva

Hogyha vadászatról térsz haza

Így választod ki a virágot, közben a gyomokat kitépdesed

Így választod udvarlóid közül kedvesed.


De képzeld mi történt velem

Lassan jött az éjjel, mint egy bogár

Másnak gyógyírt is hozhat akár, nekem csak azt a percet,

Mikor verstüzet gyújtok magamban. Elaludtam.

Olyan kert az álom, melyet kétség határol.

Nem tudhatod, mi igaz, mi nem

Úgy látod, hogy tolvaj, aki arra jár, s már lőnél

Később halott katonát találnak lenn, a kert tövénél

Éppen így történt ma éjjel velem is

Azért hívtalak hát: mondd el nekem,

Mi az igaz, s mi az, ami nem.


(Forrás: Tristan Tzara: Primele poeme. Ed. Cartea Românească, Buc., 1971.)


Balázs Imre József fordításai