Rainer Maria RilkeŐszi nap

(Herbsttag)


Uram: itt a vége. A nyár nagy volt, meleg.

Terítsd le árnyaiddal a napórákat és

hajtsd ki térűinkre legelni a szelet.


Parancsold, hogy kiteljék az éretlen gyümölcs;

rendelj el még nekik két délies napot,

sürgesd tökélyre mindet, s édes illatot

a súlyos borba tölts.


Kinek nincs háza eddig, nem épít már soha.

Ki most egyedül van, az marad sokáig,

virrasztva olvas, levelet ír unásig

s a fasorban jár-kel, mint egy tétova

levél, nyughatatlan, hullva ágtól ágig.A magány

(Einsamkeit)


A magány ott készül, ahol a záporok.

A tengerről szakad fel, ha az est alácsorog

a végtelen lapályon egy kissé ácsorog,

majd fölfelé tolul, felhőbe tornyosul,

s az égből egyszerre a városra hull.


Esik, közönnyel, a holtidőkben,

mikor reggelbe fordulnak az utcák

s a csalódott testek, egymástól széttűnőben,

az új napot maguknak áthazudják;

s ha arra kényszerülnek, hogy egy ágyban aludják

át az éjszakát, kik egymást gyűlölik:


a magány a folyókkal csöndben elfolyik.Strófák

(Strophen)


Valaki van, ki kézben tartja mindezt,

hogy homokként szitálják alá ujjai.

A legszebb királynőket válogatja ki,

s fekteti őket márványszarkofágba,

életüket saját másukkal lezárva;

és királyokat rendel társuk oldalára,

egyazon kőből faragtatva ki.


Valaki van, ki kézben tartja mindezt,

hogy repedt harangként végül összetörje.

A vérünkben lakik: nem idegen, miatta

zúg életünk és marad végül abba.

Nem hinném, hogy tettének nincs alapja;

bár annyi rosszat hallani felőle.Szorongás

(Bangnis)


A fonnyadt erdőn éles károgás,

eszméletlen ragyog a fonnyadt fák között.

És addig, amíg tart a károgás,

lebeg, lebeg egy éles villanás,

mintha ég csillanna a fonnyadt fák fölött.

Minden e sikolyba tűnik át:

a táj, tűnik, némán terül alá,

a lompos szél önmagát fonja rá,

a perc riadva torpan, s belesápad,

mert a dolgok mintha tudva tudnák,

az elmúlás a végső bizonyosság.


Láng Orsolya fordításai


[Fotó: BalóLevi Jelenetek az árnyékok életéből c. sorozatából,

valamint Bartis Noémi Ellenszer albumaiból]